पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय जुम्लाको कृषि उद्योग प्रर्वद्धन सम्बन्धी सुुचना