चन्दननाथ नगरपालिका ९ वडा कर्यालय जुम्लाको कोरोना भाइरस सम्बन्धी सन्देश