कोरोनाबाट नागरकि जोगाउन जुटदै, पातारासी गाउपालिका

जुम्ला ः जुम्लाको पातारासी गाउँपालकिा कोरोनाबाट नागरकि जोगाउन जुटेको छ । पातारासी गाउँपालकिाले सबै भन्दा अगाडी संस्थागत आइसोलेसन र कोभडि अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ । यो संगसंगै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको टोली सुरक्षा मापदण्डको पालना गर्दै गाउँगाउँमा सचेतना फैलाउन परचिालन समेत भइसकेको पाइएको हो । पातारासीले ४० बेडको संस्थागत आइसोलेसन बनाएको छ भने , चकित्सिक सहतिको ५ बेडको कोभडि अस्पतालसञ्चालनमा ल्याएको पातारासी गाउँपालकिाका अध्यक्ष लछमिन बोहोराले बताए । उनले भने ,जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाका लाग गाउँपालकिाले जुनसुकै काम गर्न सक्ने छ ।

होम आइसोलेसनका कारण गाउँमा संक्रमण भयावह हुन थालेपछि पातारासीले कोरोनाबाट नागरकि जोगाउन र संक्रमण रोकथाम गर्न संस्थागत आइसोलेस बनाएको हो । उनले भने,संस्थागत आइसोलेसन बनिा कोरोना रोकथाम गर्न नसकनिे नष्किर्ष सहति जुटेका छौँ । लक्षण भएका तर अक्सजिन दनिु नपर्ने घरमा असुरक्षति रुपमाबसेका संक्रमतिलाई संस्थागत आइसोलेसनमा ल्याउन शुरु भइसकेको पातारासी गाउँपालकिाले जनाएको छ ।

हामी स्थानीयबासन्दिाको स्वास्थ्य सुरक्षाकालागी अतिसंवेदनशलि बनेका छौँ।अन्य गाउँपालकिाबासीले पनी स्थानीय सरकारले थालेको काममा साथ दनिुपर्छ । जनता र सरकारबीचको सुमधुर सम्बन्धले मात्र कोरोना संग जीत्न सकन्छि ।बिषेज्ञ डाक्टर औषधी उपचार सहतिको आइसोलेसन र कोभडि अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको पातारासी गाउँपालकिाका प्रमुख प्रशासकीय अधकिृत टेक बहादुर बुढ्थापा बताउँछन । उनले भने,संक्रमण फैलन नदनि सचेत छौँ । संक्रमण रोकथाम तथा नागरकिलाई जोगाउन हामी पूर्वतयारमा जुटसिकेका छौँ ।’गाउँपालकिाले वशिेषज्ञ डाक्टर संक्रमति बोक्ने नःिशुल्क एम्बुलेन्स,तयारी अवस्थामा राखेको छ ।

जटलि खालका समस्या समाधान गर्नकालागी पालकिास्तरमा वपिद प्रतकिार्य टीम गठन गरेर परचिालन गरएिको छ । त्यस्तै गाउँपालकिा भत्रिका सुत्केरी तथा बरिामीलाई बोक्ने एक र संक्रमति बोक्ने अर्को गरी दुई वटा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरएिको छ । कुनै पनी समयमा नागरकिले स्वास्थ्यमा समस्या आउने बितिकै अस्पताल सम्म लैजान सकिने
गरी व्यवस्थापन गरएिको अध्यक्ष बोहोराले बताए ।
पातारासीका सबै वडा वडामा पुगेर गाउँपालकिा अध्यक्ष लछमिान बोहोराको नेतृत्वमा कोरोना वरिुद्धको सचेतना अभयिान चलेको छ । जुम्लाका आठ स्थानीयतह मध्ये कोरोनाको दोस्रो लहरमा संस्थागत आइसोलेसन बनाएर चकित्सिक सहतिको कोभडि अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने पहिलो गाउँपालकिा हो ।यो अवस्थाले कोरोना संक्रमणको अवस्था भयाभह हुने देखन्छि । समयमै सचेत बनौँ ।