साधारण उच्च माध्यमिक बिद्यालय रुकुम पश्चिमको बैठकमा उपस्थित हुने बारे सुचना