चौरजहारी नगरपालिका रुकुम पश्चिमको जानकारी सम्बन्धी सुचना