बिद्यापुर जनता बहुमुखी क्यापसको परिक्षाको रुटिन प्रकाशन सम्बन्धी सुचना