राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण बिभाग त्रिवेणी गाउँ पालिकाको कार्यालय खारा नेटा रुकुम पश्चिम को जरुरी सुचना