पातारासी गाउँपालिकाको प्रतिबद्धता

यस पातारासी गाउँपालिकामा गाउँबासीले बुझाएको कर दस्तुर शुल्कलाई हामीगाउँपालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले गाउपालिकाको दैनिक क्रिलयाकलापहरुमा प्रभाकारी, पारदर्शिता , उत्तरदायि पुर्ण तरिकाले अपनाई गाउँबासीको चाहाना झल्कने गरी बिकास आयोजना तयार गर्न हामी प्रतिबद्ध छौ ।
अध्यक्षः लक्षिमान बोहोरा
उपाअध्क्ष ः पुन्नकली महतारा
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ः टेक बहादुर बुढ्थापा
पातारासी गाउँपालिकाको कार्यालय जुम्ला


error: Alert: Content is protected !!