पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय जुम्लाको सुचना

१) पशुपंक्षी औषधि व्यवसायीहरुले औषधि व्यवस्था विभागमा आफ्नो व्यवसाय दर्ता गरेर मात्र पसल सञ्चालन गरौं ।

२)मुल्य नभएका तथा औषधि व्यवस्था विभागबाट मुल्य स्वीकृत नभएका पशु पंक्षी औषधि र खोपहरु विक्रि वितरण नगरौं ।
३) जनस्वास्थ्यमा हानी पुर्याउने गुणस्तरहिन पशुपंक्षी औषधि र खोपको उत्पादन विक्रि वितरण निकासी,पैठारी र भण्डारण तथा सेवन नगराऔं, नगरौं ।
४)पशु चिकित्सकले सिफारीस गरेका औषधि एवम खोपहरु मात्र प्रयोग गरौं ।
५) पशुपंक्षी औषधि र खोपको अनुचित प्रयोग नगरौं, नगराऔं ।
५) पशुपंक्षी औषधि खोप र किटनाशक विषादीहरु संगै भण्डारण नगरौं,नगराऔं ।

सम्बन्धित समाचार