जनस्वाथ्य कार्यालय जुम्लाको कोभिड बिरुद्धको अभियान सम्बन्धी सुचना