कृषि बिकास कार्यालय जुम्लाको बिभिन्न कार्यक्रमकाे प्रस्तावना आह्वान गरिएको बारे सुचना