आयुर्वेद स्वाथ्य केन्द्र जुम्लाको जनहितमा जारी सन्देस